mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

חבילת שפה עבור SeaMonkey 1.0.x
גרסת חבילת שפה: 1.0.1

הערות הפצה

חבילת השפה כוללת תרגום של ממשק המשתמש של SeaMonkey 1.0. היא אמורה לפעול גם על גרסאות 1.0.1 ו־1.0.2 ללא בעיה.

  • חלק ממקשי הקיצור לגישה לפקודות מתורגמים, לאחר שהבאג בנושא תוקן. עדיין יש הרבה עבודה בתרגום כל מקשי הקיצור, שתעשה בגרסאות הבאות של חבילה זו וחבילות לגרסאות הבאות של SeaMonkey.
  • העזרה המקוונת לא מתורגמת עדיין. יש כוונה לתרגם אותה בעתיד.
  • משום מה, בהתקנה של חבילת השפה על התקנה קודמת באנגלית, הממשק לא מתהפך. אם משתמשים בפרופיל אחד בלבד, ניתן לפתור זאת על ידי שינוי שם הקובץ en-US.jar הנמצא בתיקייה chrome שתחת התיקייה בה SeaMonkey מותקן, לשם אחר, וזאת רק לאחר שוידאתם שאין צורך לבחור פרופיל בזמן ההפעלה (הפרופיל שבשימוש מופעל אוטומטית).
  • מומלץ להשתמש בערכות הנושא המותאמות לעבודה בעברית, המקושרות מדף המידע.
Copyright © 1998-2006 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 17/04/08