mozilla.org.il
דף ראשי
The Mozilla
Foundation
English
הצטרפות
פורום
חדשות מוזילה
כתיבה לפי התקן
Firefox
Thunderbird
תנאי הרשיון
תמיכה טכנית
שו"ת
וויקי
קישורים
הוראות למתרגמים
דווח על באג
יצירת קשר
חיפוש

SourceForge Logo

valid html 4.0

חבילת שפה עבור SeaMonkey 1.1.x
גרסת חבילת שפה: 1.1

הערות הפצה

חבילת השפה כוללת תרגום של ממשק המשתמש של SeaMonkey 1.1.

  • גרסה זו מתקנת מספר רב של התנגשויות בין מקשי קיצור בתפריטים שונים. נשמח לקבל הערות ודיווחים על בעיות נוספות עם מקשי הקיצור, כמו מקשים לא מתורגמים, מקשי קיצור לא נכונים (שמופיעים בסוגריים במקום בקו תחתי) או מקרים בהם אותה האות משמשת קיצור לשתי פקודות שונות.
  • העזרה המקוונת לא מתורגמת עדיין. יש כוונה לתרגם אותה בעתיד.
  • משום מה, בהתקנה של חבילת השפה על התקנה קודמת באנגלית, הממשק לא מתהפך. אם משתמשים בפרופיל אחד בלבד, ניתן לפתור זאת על ידי שינוי שם הקובץ en-US.jar הנמצא בתיקייה chrome שתחת התיקייה בה SeaMonkey מותקן, לשם אחר, וזאת רק לאחר שוידאתם שאין צורך לבחור פרופיל בזמן ההפעלה (הפרופיל שבשימוש מופעל אוטומטית).
  • למי שמתקין את חבילת השפה בלבד על גבי התקנה קיימת באנגלית, מומלץ להשתמש בערכות הנושא המותאמות לעבודה בעברית, המקושרות מדף המידע.
Copyright © 1998-2007 The Mozilla Organization
and Hebrew localization team.
עודכן לאחרונה: 17/04/08